Επιστρέφοντας στην Ζάκυνθο εκτός από ελαιώνες, η καλλιέργεια σταφυλιών, επιτραπέζιων και για οινοποίηση, αποτελεί ιστορικά μια παραδοσιακή γεωργική ασχολία με το 10% των εκτάσεων του νησιού να είναι αφιερωμένες στην καλλιέργεια σταφυλιών. Η Σταφίδα Ζακύνθου προέρχεται αποκλειστικά από ρώγες σταφυλιών του είδους Vitis corinthica, οι οποίες έχουν υποστεί φυσική αποξήρανση στον ήλιο μια παράδοση που ξεκίνησε εντατικά από το 16ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο καρπός συλλέγεται με τα χέρια, αφού οι ρώγες αποκτήσουν το χαρακτηριστικό μελανοϊώδες χρώμα, τη ξεχωριστή φυσική γλυκύτητα και αποκόπτονται εύκολα. Αυθημερόν, τα σταφύλια που τρυγήθηκαν, εκτίθενται στον ήλιο προς αποξήρανση σε ειδικές, μόνιμες, διαμορφώσεις του εδάφους — αλώνια, πάνω σε χαρτί ή σε ειδικά πλαστικά δίχτυα. Κατά την αποξήρανση δεν γίνεται χρήση χημικής ουσίας για υποβοήθησή της. Μετά την ολοκλήρωση της αποξήρανσης οι ρώγες τρίβονται απαλά, επάνω στα αλώνια, με πλαστικά γράβαλα (τσουγκράνες) προκειμένου να ξεχωρίσουν και να απομακρυνθούν τα στελέχη και στη συνέχεια αποθηκεύονται. Η παραδοσιακή επεξεργασία του αποξηραμένου προϊόντος περιλαμβάνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων της αποξήρανσης, την διαλογή ανά μεγέθη, το πλύσιμο με την αποκλειστική χρήση καθαρού νερού, το στέγνωμα και τον τελικό έλεγχο, χωρίς σε κανένα στάδιο της διαδικασίας να χρησιμοποιούνται ξένα υλικά ή άλλες ουσίες.

Η σταφίδα Ζακύνθου είναι αναγνωρισμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης από το 2008. Η εξαίρετη ποιότητα της οφείλεται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και στους εφαρμοζόμενους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας, αποξήρανσης και επεξεργασίας, καθιστώντας την Σταφίδα Ζακύνθου ΠΟΠ ένα πραγματικά αυθεντικό φυσικό προϊόν.