Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται πλήθος τροφίμων με κάθε ένα να έχει την δική του ταυτότητα και χαρακτηριστικά. Υπάρχουν όμως μερικά προϊόντα που διαφέρουν καθώς φέρουν πάνω τους την ένδειξη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Για κάθε προϊόν που φέρει μία από τις δύο ενδείξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον στενό δεσμό του με μια συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής η οποία συνδυάζει ένα ή περισσότερα μοναδικά χαρακτηριστικά αυθεντικότητας. Η ένδειξη Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) αναγνωρίζει το προϊόν που η ποιότητα ή η φήμη του σχετίζεται με τον τόπο ή την περιοχή που παράγεται, επεξεργάζεται ή παρασκευάζεται, αν και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν προέρχονται απαραιτήτως από την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα προϊόντα ΠΓΕ πρέπει επίσης να τηρούν ένα ακριβή σύνολο προδιαγραφών και μπορούν να φέρουν αυτή την ένδειξη για να διευκολύνουν την αναγνώριση τους. Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) σημαίνει ότι το προϊόν παράγεται, επεξεργάζεται και παρασκευάζεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χρησιμοποιώντας την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών και με βάση πρώτες ύλες από την αναφερόμενη περιοχή . Αυτά είναι προϊόντα με χαρακτηριστικά που συνδέονται με την γεωγραφική προέλευση τους. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να τηρούν ένα ακριβή σύνολο προδιαγραφών και μπορούν να φέρουν την ένδειξη ΠΟΠ.